Stöd WWF

Bli Marinfadder!

Den största mångfalden av liv på jorden finns i havet. WWF arbetar hårt för att skydda de marina ekosystemen och de fantastiska arter som finns i haven från hot som överfiske, nedskräpning, klimatförändringar och föroreningar.

Hjälp oss i vårt arbete för ett levande hav – Bli Marinfadder! wwf.se/fadder

Skänk en gåva:
Bankgiro 90 1-9746
Plusgiro: 90 1974-6


Följ vårt arbete på www.wwf.se
facebook
facebook.com/VarldsnaturfondenWWF

twitter
twitter.com/WWFSverige


wwf-footer