Detta gör WWF

Världsnaturfonden WWF är en helt oberoende och partipolitiskt obunden miljö- och naturvårdsorganisation som bildades 1961.

Med sina närmare fem miljoner supportrar är WWF en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer med projekt i mer än 100 länder.

Verksamheten finansieras till största delen med gåvor från allmänheten.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:

  • bevara världens biologiska mångfald
  • verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
  • minska föroreningar och ohållbar konsumtion

Vill du läsa mer om Världsnaturfonden WWFs arbete? Kolla in vår interaktiva karta med utvalda projekt världen över! www.wwf.se/projektkarta


WWF arbetar för ett levande hav genom att skydda de marina ekosystemen och säkerställa och förbättra livsmiljöer för havens invånare.

Havets ekosystem och dess arter behöver allt stöd och skydd de kan få för en hållbar framtid. Det gäller för enskilda länders havsområden likväl som de öppna havsområdena och djuphaven som alla har gemensamt ansvar för.


Världshaven och våra kuster är hem för en otrolig mängd liv – och avgörande för människors försörjning och hälsa. Men skadlig och ohållbar mänsklig aktivitet påverkar marina livsmiljöer, marina arter och människor runt om i världen.


Våra hav är i dag kraftigt utsatta för föroreningar, miljögifter, överfiske och mycket annat, vilket hotar de marina ekosystemen.

WWFs arbete för ett levande hav innebär att vi stödjer och driver en mängd olika naturvårdsprojekt för att skapa bättre skötsel och skydd för miljön i haven.


Läs mer om WWFs arbete på vår hemsida: www.wwf.se