Miljömärkningar

Fisk och skaldjur märkta med MSC, ASC och KRAV har grönt ljus i Fiskguiden. WWF rekommenderar dessa certifieringar som bästa tänkbara miljöval för konsumenter.

Genom att välja certifierade fiskar och skaldjur bidrar du till en mer hållbar konsumtion, att stoppa utarmningen av haven och minska utsläppen från odlingar.

För alla tre märkningarna är det ett oberoende certifieringsföretag som bedömer om fisket eller odlingen klarar de uppsatta kriterierna för certifiering.

Fråga gärna efter miljömärkta fiskprodukter i butik och på restaurang!


msc

MSC – Marine Stewardship Council

MSC är en internationell organisation som arbetar för miljömärkning av fisk- och skaldjur.

Miljömärket visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmilljön.

 

www.msc.org/se

 


asc

ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhetsmarkning for odlade fisk- och skaldjursprodukter.

I Sverige finns bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk jätteräka. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk och skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla.

www.asc-aqua.org


content-image-krav

KRAV

KRAV-märket är en svensk miljöcertifiering som står för en hållbar livsmedelsproduktion, vilket omfattar både vildfångade och odlade fisk- och skaldjursprodukter. Kravs standarder avser ekologisk odling.

KRAV fokuserar bland annat på hållbara bestånd, selektiva fiskemetoder och koldioxidutsläpp vid fiske. För odlade fiskar så krävs i första hand KRAV-certifierat foder, i andra hand fiskrens och i tredje hand foder av fiskarter människan inte äter, som är hållbart fiskade med full spårbarhet. Enligt KRAV får man bara använda avskär (fiskrens som blir över vid förädling) i fiskfodret men inte ge avskär från samma art som ska odlas. Alltså till exempel inte avskär från lax till lax.

www.krav.se


Läs mer om de olika miljöcertifieringarna på vår hemsida:
www.wwf.se/miljomarktfisk