Uer, Kungsfisk

Sebastes norvegicus, Sebastes mentella

Kungsfisk kallas även för uer eller rödfisk. De tillhör familjen drakhuvudfiskar och känns lätt igen på sin röda färg.

Kungsfisken lever i kustnära havsområden och i fjordar på 10–200 meters djup. De brukar ses simma i små grupper över stenbottnar, gärna vid djupa branter. Födan består främst av bottenlevande djur som till exempel kräftdjur, musslor och småfisk. Kungsfisken blir könsmogen sent, först vid 9–18 års ålder. Leken sker i olika områden under augusti–oktober. Barents hav är ett viktigt område för kungsfiskens fortplantning. Kungsfiskar föder levande ungar.


Förekomst

Kungsfisk finns i Nordatlanten, från Spetsbergen till Nordamerikas kust. I Sverige lever de huvudsakligen i Skagerrak och inne i Gullmarsfjorden. Kungsfisk är sällsynt i Kattegatt och Öresund.


Fångstmetoder

Kungsfisk fångas med trål och garn och som bifångst i andra trålfisken.

WWFs råd