Tropisk räka, Jätteräka, Tigerräka

Penaeus indicus, Penaeus monodon, Litopenaeus vannamei, Penaeus spp, Heterocarpus reedi, Metapenaeus ensis, Pleoticus muelleri

Ett flertal storväxta tropiska arter av räkor finns på den svenska markanden. I handeln och på restauranger går de under namn som scampi, tigerräkor, kungsräkor och jätteräkor.

Ett flertal storväxta tropiska arter av räkor finns på den svenska marknaden. I handeln och på restauranger går de under namn som scampi, tigerräkor, kungsräkor och jätteräkor. Tropiska räkor finns både som vildfångade och odlade. Bägge varianter är förknippade med miljöproblem. Vildfångade räkor fiskas oftast med trål vilket skadar bottnar, koraller och andra bottenlevande organismer. Räkodlingarna anses utgöra ett av de största hoten mot mangroveskogar och andra känsliga kustmiljöer. Mangroveskogarna huggs ner för att ge plats för odlingar. Exploateringen sker ofta med ett mycket kortsiktigt ekonomiskt perspektiv och utan hänsyn till miljön. ASC-certifierade räkor finns att köpa och rekommenderas som det bästa valet.


Förekomst

Tropiska räkor av olika arter finns vilda och odlade bland annat i Asien och Sydamerika.


Fångstmetoder

Räkor odlas i både dammar och i ett fåtal recirkulerande system, samt skördas från de vilda bestånden.

WWFs råd