Svärdfisk

Xiphias gladius

Svärdfisken kan bli hela två meter lång från stjärtfena till svärdstippen.

Svärdfisken lever av fiskar som makrill, barracuda, kummel, kungsfisk och sill, och använder sitt svärd för att döda sina byten. Den trivs i tempererade och varma hav och leker i stim under våren i Atlanten kring södra Sargassohavet.


Förekomst

Svärdfisken finns i alla världens hav, förutom i de arktiska och antarktiska områdena. Det händer i sällsynta fall att man noterat den på svenska västkusten och till och med i Östersjön.


Fångstmetoder

Svärdfisk fångas med harpun, långlina, garn eller ringnot.

WWFs råd