Siklöja

Coregonus albua, Coregonus artedi

Siklöjan är en stimfisk som förekommer både i sjöar och i Östersjön. Dess ägg, löjrommen, är en eftertraktad delikatess.

Siklöjan tillhör laxfiskarna men blir oftast inte större än 30 cm. Dess föda består främst av kräftdjur och plankton, men den tar även småfiskar och insekter emellanåt. Siklöjan rör sig i de övre vattenmassorna nattetid men går ner på djupare vatten under dagen. Leken sker både på våren och på hösten, vanligen i älvar och åar över sand- eller grusbottnar.


Förekomst

Siklöjan trivs i klara, kalla sjöar i södra och mellersta Sverige upp till Dalälven, samt längs Norrlandskusten, framförallt i Bottenviken.


Fångstmetoder

Siklöjan fångas med siklöjegarn, skötar, ryssjor eller trål.

WWFs råd