Röding, Fjällröding, Bäckröding

Salvelinus alpinus, Salvelinus spp, Salvelinus fontinalis

Rödingen är den fisk som lever längst norrut och högst upp i glaciärernas smältvattenflöden.

Rödingen påträffas både i arktiska kustvatten och i nordliga sötvatten. Dess föda består av ryggradslösa djur och plankton, insekter, snäckor och musslor. Större rödingar tar även fisk. Rödingen leker parvis under perioden augusti–januari. Leken sker oftast i grunda rinnande vatten över stenar och grus, men kan också ske i stillastående vatten.


Förekomst

Rödingen finns i sjöar och bäckar i de svenska fjällen, samt i vissa insjöar i Svealand, Götaland och Bohuslän. Arten finns också i Norge, Island, Spetsbergen och nordligaste Nordamerika.


Fångstmetoder

Vild röding fiskas med garn eller trollingkrokar. Odling kan ske i kassar, dammar eller slutna landbaserade recirkulerande system [RAS].

WWFs råd