Röd snapper, Snapper

Lutjanus spp (Lutjanus campechanus)

Den röda snappern – som egentligen är rosa – är en populär matfisk vilket bidragit till att arten blivit överfiskad.

Röd snapper tillhör ett mycket stort släkte, Lutjanus, och lever i tropiska och subtropiska hav. Som ung trivs den bäst i grundare vatten över ler- och sandbottnar, där den tyvärr ofta tas som bifångst i räktrålare, medan fullvuxna individer gärna håller till i klippskrevor på cirka 200 meters djup.

Födan består av krabbor, räkor och bläckfiskar. Snappern blir cirka en meter lång och kan väga upp till 25 kilo. Den sägs kunna bli ända upp till 60 år gammal.


Förekomst

Den röda snappern förekommer i västra Atlanten, i Mexikanska golfen samt längs USAs östkust och hela vägen ner till Brasilien.


Fångstmetoder

Den fiskas framförallt med trål, garn och långlina.

WWFs råd