Pangasius, Hajmal

Pangasius hypopthalmus

Hajmalen känns igen på dess känselspröt – skäggtömmar – som finns nära munnen. De är utrustade med smaklökar och malen använder sig av dem när den fångar fisk i mörkt och grumligt vatten.

Pangasius kallas även för hajmal och härstammar från Mekongflodens vattensystem i Sydostasien där den vandrar mellan olika områden och vattennivåer. Hajmalen är en allätare. Vissa arter av hajmal kan bli upp till tre meter långa. Liksom tilapia odlas hajmalen i stora delar av Asien där odlingarna orsakar negativa miljöeffekter. För att förändra situationen har många hajmalsodlingar nu antagit utmaningen att bli miljöcertifierade. Den odlade hajmalen exporteras i stor mängd till Europa.


Förekomst

Malar lever i sötvatten och finns på alla kontinenter utom Antarktis.


Fångstmetoder

Traditionellt odlades hajmal i jorddammar men det har blivit allt vanligare med flytande nätkassar direkt i floderna.

WWFs råd