Lake

Lota lota

Laken lever mest i djupa sjöar och långsamt rinnande vatten som är kalla och syrerika.

En fullvuxen lake är gul, ljusbrun eller svartmarmorerad till färgen och väger oftast två–fem kg. Stor lake hittas vanligtvis på riktigt djupt vatten, men också på grunt vatten då den söker föda. Mindre individer finns ofta mycket strandnära där de lever på insektslarver, snäckor, musslor, kräftor och så småningom fisk. Laken leker i januari-februari på relativt grunt vatten med sand- eller grusbotten.


Förekomst

Lake finns över hela norra halvklotet. Det är den enda arten av torskfiskar som lever i sötvatten. I Sverige hittas den längs Östersjöns kuster och i sötvatten från kusten till fjällen.


Fångstmetoder

Lake fiskas med burar, ryssjor, nät och långlina.

WWFs råd