Krabba, Krabbtaska

Cancer pagurus

Krabban kallas också krabbtaska. Den lever på steniga och klippiga bottnar från strandkanten och ned till ca 30 meters djup.

Krabban trivs både på mjuk- och hårdbottnar. Den är allätare och dess föda består bland annat av bottenlevande djur, som till exempel musslor och havsborstmaskar. Krabbor blir lekmogna vid cirka 7-8 års ålder.


Förekomst

Krabbtaskan har sin huvudsakliga utbredning i Engelska kanalen. Den finns även vid norska kusten, Skagerrak, Kattegatt, Nordsjökusten, runt Gibraltar och i Medelhavet.


Fångstmetoder

Krabba fångas främst med tinor, ryssjor, garn, men även som bifångst i trål.

WWFs råd