Havsabborre

Dicentrarchus labrax

Havsabborren är en gråsilvrig fisk täckt av kraftiga fjäll, med mörkare rygg, ljus buk och två ryggfenor.

Havsabborren är en nära släkting till vår svenska abborre, men liknar gösen till utseendet. Den är huvudsakligen en marin fiskart och lever ofta i stim. Den trivs i kustnära havsmiljöer och flodmynningar.

Födan består främst av fiskar, bläckfiskar, kräftdjur och blötdjur. Havsabborren kan bli upp till en meter lång och väga upp till 15 kg. Den lever i cirka 30 år.


Förekomst

Havsabborren förekommer längs hela östra Atlantkusten samt i Medelhavet och Svarta havet.


Fångstmetoder

Havsabborren fångas främst med långlina och handlina, garn och trål. De havsabborrar som finns i svenska fiskdiskar och restauranger är oftast odlade och kommer från Medelhavsregionen.

WWFs råd