Hälleflundra

Hippoglossus hippoglossus

Hälleflundran är ett glupskt rovdjur som tar torsk, kolja och andra fiskar.

Hälleflundran är ett glupskt rovdjur som tar torsk, kolja och andra fiskar. Hälleflundran kan bli 3–4 meter lång och väga över 300 kg. Den är en bottenlevande fisk som lever ända ner på 2000 meters djup. Dess föda består främst av fisk, men den tar även bläckfiskar och andra bottenlevande ryggradslösa djur. Leken sker ute till havs på djupt vatten under december-april. Hälleflundran karakteriserats av långsam tillväxt och förökningstakt.


Förekomst

Hälleflundran simmar i Atlantens kalla nordliga hav utanför Grönland, Nordamerika, Irland, Skottland, Norge och i Barents hav. Den finns även som odlad från Norge.


Fångstmetoder

Hälleflundran fiskas med långrev, trål och speciella hälleflundregarn.

WWFs råd