Haj

Squalus acanthias / Elasmobranchii

Det finns fler än 400 hajarter. De flesta hajar är längre än tre meter men storleken varierar mycket mellan olika arter.

Hajar räknas till broskfiskar, Chondrichthyes, vilket innebär att skelettet är gjort av brosk. Till skillnad från benfiskar, Osteichthyes, föder de flesta hajar levande ungar.  De har långsam förökning och är hotade av ett alltför intensivt fiske, ofta efter tonfisk. Haj kan säljas som vitfisk för till exempel ”fish and chips”. Illegalt hajfensfiske är ett oetiskt och ett stort hot mot många arter. Allt fiske efter  pigghaj, Squalus acanthias, är förbjudet i Sverige.

 


Förekomst

I Västerhavet förekommer flera olika hajarter, däribland småfläckig rödhaj och håbrand eller sillhaj som den även kallas. Världens näst största haj, brugden, besöker i sällsynta fall svenska vatten.

WWFs råd