Guldsparid, Guldbrax

Sparus aurata

Guldbraxen är en silvergrå fisk som känns igen på sitt guldglänsande band mellan ögonen och den stora svarta pricken på sidan av huvudet.

Guldsparid, även kallad guldbrax, är en marin kustfisk som börjar sitt liv som hane och sedan skiftar kön till hona vid två års ålder. Vuxna guldsparider lever i små stim på djupare områden. Födan består främst av musslor, ostron, små fiskar och kräftdjur, men den äter även alger.


Förekomst

Guldspariden finns i Medelhavet, vissa delar av Svarta havet samt i Atlanten – främst runt Brittiska öarna, Gibraltar, Kap Verde och Kanarieöarna.


Fångstmetoder

Guldspariden är en viktig odlingsfisk i Medelhavsregionen, och odlad guldsparid som hittas i svenska fiskdiskar och på restaurang kommer oftast därifrån. Vildfångad guldsparid fiskas med trål, garn, handlina och bur.

WWFs råd