Gös

Sander lucioperca

Gös är en rovfisk anpassad till jakt i mörkt eller grumligt vatten, där den kan smyga sig på sitt byte.

Gösen är huvudsakligen en sötvattensfisk men kan även leva i brackvatten. Den trivs bäst i relativt varma, syrerika vatten och lever på småfisk, framför allt nors. Gösen kan växa sig mycket stor, i ovanliga fall över en meter i längd och 15 kg i vikt.


Förekomst

Gös finns i Mälaren och Hjälmaren, samt i de flesta större och djupare insjöarna från Skåne upp till Mellansverige och längs hela ostkusten.


Fångstmetoder

Gös fiskas med garn, ryssjor, mjärdar och krokredskap.

WWFs råd