Flundra, Skrubbskädda

Platichthys flesus

Skrubbskäddan som även kallas flundra eller skrubba, är havslevande men håller ofta till i bräckt vatten.

Skrubbskäddan lever i grunda strandnära vatten ned till 100–120 meters djup. Flundror jagar nattetid och livnär sig på kräftdjur, havsborstmaskar och små musslor.


Förekomst

Arten förekommer längs hela Europas kust ända från Barents hav ner till Marocko och finns även i Medelhavet och Vita havet. Den finns i hela Östersjön och är vanlig i områden där vattendrag mynnar ut i havet, men har även påträffats i Mälaren och Vänern.


Fångstmetoder

Skrubbskäddan fiskas med trål, ryssjor och garn.

WWFs råd